Welcome to Industrial Ministry in the Garden Route

Contact Us

Adrinette Muller +27 044 884 1404.
0825601337

Company Info

Industrial Ministry in the Garden Route

Our office hours are from 14H00 to 16H00

Location

Alberta Centrum, C/o Albert- and Cradock Street, George, 6529
PO Box 950, George, 6530

About

17435935_1838296076413034_5000261966287965694_o

OUR VISION

to proclaim the kingdom of God

in the World of Work.

OUR MISSION

to establish, in partnership with other role players, a value system in the marketplace, which is built on justice, trust, trustworthiness, honesty and fairness;  to assist employers and employees to live their faith truthfully in their workplaces.

CLEARING UP MISCONCEPTION

People often think that this ministry is intended for workers (unskilled labourers) only.

The fact of the matter is that Employers and Managers are also part of the working force in the marketplace. We would therefore like to invite them to become part of our outreach.

WHAT IS INDUSTRIAL MINISTRY?

 • We are a ministry of the Christian churches in the working place
 • We were originally constituted in the Reformed Church family
 • We are a growing ecumenical ministry
 • We have an ecumenical team of spiritual workers and are managed by people from different firms and church traditions

OUR VISION

 • Industrial Ministry wants to be involved in the marketplace as the whole Church of Christ and in the power of the Holy Spirit, through its working members as well as through spiritual workers to emphasise and to live the Gospel’s virtues and values in such a way that the Kingdom of Christ may be clearly established and built up in and around the world of work.

OUR AIMS

 • To support Christians in the market place to work faithfully
 • To work for the establishing and the maintaining of Christian values and virtues in the working places of people
 • To work for a united witness of the Christian Church in the working places of people
 • To work for the promotion of justice and reconciliation in the world of work
 • To work for the solution of social problems and for the diminishing of poverty and joblessness

OUR METHODS OF WORK

 • Conducting spiritual meetings and being available for personal conversations
 • Distributing literature
 • Organising business meals, seminars and other meetings
 • Addressing the social problems of working people
 • Equipping the spiritual workers for their task

DID YOU KNOW?….

 • We started in 1897 as a ministry amongst the Railway Workers
 •  

WIE IS

ARBEIDSBEDIENING?

 • Ons is ‘n diens arm van die Christelike kerke in die werkplekke van mense.
 • Ons is aanvanklik gekonstitueer binne die Gereformeerde Kerkfamilie
 • Ons is ‘n groeiende ekumeniese bediening
 • Ons het ‘n ekumeniese span geestelike werkers en bestuurslede uit verskillende firmas en kerklike tradisies

ONS VISIE

 • Arbeidsbediening wil vanuit die hele kerk van Christus deur werkende lidmate en geestelike werkers, in die krag van die Heilige Gees betrokke wees in die markplek,om daar die deugde en waardes van die Evangelie sò te beklemtoon en uit te leef, dat die koninkryk van Christus in en om die arbeidswêreld duidelik gevestig en opgebou sal word.

ONS DOELWITTE

 • Om Christengelowiges in die markplek te ondersteun om geloofsgetrou te werk
 • Om te werk vir die vestiging en die handhawing van Christelike waardes en deugde in die arbeidslewe
 • Om te werk vir ‘n verenigde getuienis van die Christelike kerk in die werkplekke van mense
 • Om te werk vir die bevordering van geregtigheid en versoening in die arbeidswêreld
 • Om te werk vir die oplossing van sosiale probleme en die vermindering van armoede en werkloosheid.

ONS WERKMETODES

 • Die bring van boodskappe en die voer van persoonlike gesprekke
 • Die verspreiding van literatuur
 • Die reël van sake-etes, seminare en ander byeenkomste
 • Die aanspreek van werkende mense se sosiaal-maatskaplike probleme deur o.a. die Brightstar program.
 • Die toerusting van geestelike werkers

HET U GEWEET?….

 • Ons het n 1897 begin as SpoorwegbearbeidingOns wil u graag betrokke hê:
 •  

CONTACT US

OUR DETAILS

Alberta Centrum, C/o Albert- and Cradock Street, George, 6529
Office Hours:  Monday to Thursday from 13h00 – 15h00
E-mail: info@imsatuinroete.co.za
Adrinette Muller Tel: (044) 884-1404 or Cell: 0825601337
Everyday 9:00am - 6:00pm